www.guiart.com

Products
Contact
Information
Companies
Virtual
Sculpture
Gallery
Reports
Feedback


Tuotteet
Yhteystiedot
Yhteistyö-
kumppanit
Virtuaali-
veistos-
galleria
Palaute

Virtual Sculpture Gallery (since 1997)
Virtuaaliveistosgalleria 


Visit the Legacy Virtual Sculpture Gallery
Vierailu historialliseen Virtuaaliveistosgalleriaan 

The Virtual Sculpture Gallery is located on an island in the virtual sea. It is easy to get there. You may choose between a boat, helicopter and a very fast transfer, which takes you to the front door. Please check that your browser supports VRML 2 as this is the virtual reality legacy gallery opened in 1997.

Virtuaaliveistosgalleria on rakennettu saarelle, joka on virtuaalimeressä. Saarelle on helppo päästä. Valittavanasi ovat laiva, helikopteri tai hyvin nopea siirto, jolla pääset gallerian etuovelle. Ole hyvä ja tarkista, että selaimesi ymmärtää VRML 2 -kieltä. Tämä on historiallinen virtuaalitodellisuuden galleria, joka avattiin vuonna 1997.

 

Instructions
Ohjeet

When your have entered the gallery remember:
Kun olet galleriassa, muista:

Follow the signs and click objects
Seuraa opasteita ja valitse (klikkaa)


PUSH is an active button
PUSH on aktiivinen painike

 


This map shows you the routes inside the gallery. Click a sculpture when in gallery.
Tämä kartta osoittaa reitit gallerian sisällä. Valitse (klikkaa) veistosta galleriassa ollessasi.

 

Gallery floor is active. Click on the floor segments to change the view.
Gallerian lattia on aktiivinen. Valitse (klikkaa) lattiaa näkymän vaihtamiseksi.

Please be patient. The sculptures are rather large and require processing time.
Ole kärsivällinen. Veistokset ovat isokokoisia ja vaativat käsittelyaikaa.

 

Welcome
Tervetuloa

Choose your vehicle,
valitse kulkuvälineesi
1 boat, laiva
2 helicopter, helikopteri
3 fast transfer, pikasiirto

Visit the NewCity and Panorama Gallery at http://www.guiart.com/vsg/newcity.wrl for FreeWRL,
vieraile NewCityssä ja Panorama Galleryssä


Sculptor
Kuvanveistäjä

Sculptures 
Veistokset

Henkinen näkökulma

Virtuaalinen kuvanveisto


 

Markku Metsamaki.
Copyright © 1997-2021 Markku Metsamaki and Guiart Oy. All rights reserved. Information in this document is subject to change without notice. Other products and companies referred to herein are trademarks or registered trademarks of their respective companies or mark holders.