www.guiart.com

Products
Contact
Information
Companies
Virtual
Sculpture
Gallery
Reports
Feedback


Tuotteet
Yhteystiedot
Yhteistyö-
kumppanit
Virtuaali-
veistos-
galleria
Palaute

Biometriikka

Biometriikka

Suomessa noudatetaan passivaatimuksia, jotka perustuvat YK:n alaisen Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) määritelmiin. Tarkoituksena on yhdenmukaistaa passien biometrisen tiedon muodot ja varmentaa passinhaltijan tunnistamista. Vaatimukset palvelevat biometrisia matkustusasiakirjoja ja muita tunnistusvälineitä, sillä niihin tallennettavaa sähköistä kasvokuvaa ja sormenjälkiä käytetään myöhemmin koneellisessa kasvontunnistuksessa.


Kasvokuvat


Henkilökuvaus matkustusasiakirjoja varten on entistä enemmän tarkkuutta vaativaa, koska automaattisen hahmontunnistuksen vaatimukset edellyttävät tarkkaa ICAO:n ja ISO/IEC 19794-5 kasvokuvauksen standardien sekä sisäasiainministeriön kuvausohjeiden noudattamista. Siirtymäkauden (2020-2025) jälkeen aletaan noudattaa uusia ICAO:n ja ISO/IEC 39794-5 määräyksiä.
Katso aiheesta lisätietoa.


Sormenjäljet


ICAO-määräysten kanssa harmonisoitu ISO/IEC 19794-4 -standardi antaa ohjeet sormenjälkien sähköistä lukua varten. Siirtymäkauden (2020-2025) jälkeen aletaan käyttää ISO/IEC 39794-4 määrittelyjä.

Sormenjälkien talletus passeja ja viisumeita varten on tehtävä EU-vaatimusten mukaisesti. Melko tiukat vaatimukset teettävät työtä etenkin silloin, kun otetaan sormenjälkiä ikäihmisten tai raskaan työn tekijöiden sormista.

Tavallinen syy huonoon jälkeen on likainen käsi tai huonosti puhdistettu lukulaitteen lukupinta. Asiakas saattaa myös painaa sormea lasille liian kovaa.

sormenjäljet

Riittävän iso lukupinta pystyy tallettamaan sormenjäljen kokonaan. Rekisteröinnissä suositaan täyskokoista lukupintaa, jolla voidaan tallettaa kokonainen sormenpään jälki. Henkilöllisyyden todennuksessa ja tunnistuksessa voidaan käyttää pienikokoisia sormenjäljen lukulaitteita, joissa on pienikokoinen lukuikkuna.Guiart on erikoistunut biometriikkaan ja hajautettuun digitaaliseen kuvannukseen. Espoossa toimiva yritys valmistaa turva-alueen ammattikäyttäjien vaatimusten mukaisia ohjelmistoja ja järjestelmiä.

Lisätietoa Guiart

Internet http://www.guiart.com