www.guiart.com

Products
Contact
Information
Companies
Virtual
Sculpture
Gallery
Reports
Feedback


Tuotteet
Yhteystiedot
Yhteistyö-
kumppanit
Virtuaali-
veistos-
galleria
Palaute

Henkilökuvaus

Kasvokuvaus matkustusasiakirjoja varten

Suomessa on siirrytty käyttämään passikuvavaatimuksia, jotka perustuvat YK:n alaisen Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) määritelmiin. Tarkoituksena on yhdenmukaistaa passikuvia ja varmentaa passinhaltijan tunnistamista. Uudet vaatimukset palvelevat erityisesti biometrisia matkustusasiakirjoja ja muita tunnistautumisvälineitä, sillä niihin tallennettavaa sähköistä kasvokuvaa käytetään myöhemmin koneellisessa kasvontunnistuksessa.

Henkilökuvaus matkustusasiakirjoja varten on entistä enemmän tarkkuutta vaativaa, koska automaattisen hahmontunnistuksen vaatimukset edellyttävät tarkkaa passikuvaukseen liittyvien standardien noudattamista. Lisätietoa passeista, henkilökorteista ja luvista löytyy poliisin sivuilta.

Standardien antamien ohjeiden pääkohtia ovat

  • Kuvan mittasuhteet
  • Kuvattavan asento
  • Ilmeet ja asusteet
  • Kuvaustaustan ominaisuudet (katso tarkemmin alla)
  • Valojen kohdistus
  • Kuvan tekniset ominaisuudet

Kuvaustausta

ICAO-määräysten kanssa harmonisoitu ISO/IEC 19794-5- ja uudempi ISO/IEC 39794-5 -standardi suosittavat 18 prosentin harmaata tai tätä vaaleampaa mattataustaa. Oikean valaisun lisäksi tausta on ollut eräs heikoimmin huolehdittu tekninen kohta suomalaisissa passikuvissa. Tuntomerkkikuvauksesa tulee myös noudattaa standardin ISO/IEC 39794-5 kanssa yhteensopivia taustan määrittelyjä, jotka on annetu standardissa ISO/IEC 39794-16.

Valokuvauksen kannalta 18 prosentin harmaa mattatausta on standardin mukainen. Harmaasävyt ovat suositeltavia, koska silloin vältetään taustan kiiltäminen ja puhkipalaminen. Passikuvausta säätelevän ISO/IEC 19794-5- ja ISO/IEC 39794-5-standardien suosittama sävytys tunnetaan Tikkurila -nimellä GUIART/ 18 Harmaa, joka vastaa ISO/IEC 19794-5 mukaista tummaa harmaata (alla on suluissa maalin valmistukseen tarvittava sävytyskaava). Tätä sävyä vastaava tulos saavutetaan pienemmällä taustavaloteholla käyttämällä 18 prosentin harmaata vaaleampaa Tikkurilan HELMI pohjamaaliin valmistettua Guiart Neutral 6,5 sävyä.

Suosittelemamme Tikkurilan maalit eivät fluoresoi ledikuvausvaloja tai UV-ledejä (365 nm) käytettäessä.

Harmony Guiart 18

Tikkurila Harmony maalin 0,9 litran astiakoolle sopiva kaava on tallennettu kauppojen sävytyskoneille nimellä Guiart / 18 harmaa
(Avatint-järjestelmä, CH - 5,2; RX - 0,3; WX - 22,8, YX - 0,9, C - base)
.

Helmi Guiart Neutral 6,5

Tikkurila HELMI pohjamaalin 0,9 litran astiakoolle, A-pohjaan tehty Guiartin vaalean harmaa sävy on 18 prosentin harmaata vaaleampi. Se soveltuu taustamaaliksi silloin, kun taustan valaistus on heikko. Guiart Neutral 6,5 -nimellä löytyy kaava uudelle Tikkurilan Avatint-järjestelmälle (CH - 5,1ml; RX - 0,8ml; YX - 0,3 ml, A - base).

Samoilla Tikkurilan Avatint-järjestelmän koodeilla sävyt saa sävytettyä myös muihin Tikkurilan sisämaaleihin. Suositamme maalivalinnassa otettavaksi huomioon taustan pinnan vaatimat mattaominaisuudet, jotka toteutuvat molemmilla yllä mainituilla maaleilla.

Sävytetty Tikkurilan HELMI pohjamaali tai Harmony maali levitetään joko telalla tai siveltimellä mieluiten kahteen kertaan. Vastaavasti Teknoksen sävytetty BIORA BALANCE sisustusmaali kannattaa telata kahdesti riittävän tasaisuuden saavuttamiseksi. Molempien maalien kuivunut pinta kestää kohtuullista pesua.

Maalausohjeet

Kuvaustaustan tulee olla tasaisen eikä siinä saa olla kuvioita (ISO 19794-5 mukaan). Epätasainen pinta on silotettava ennen maalausta.

Käsittelyolosuhteet
Tasoitettavan pinnan on oltava kuiva, lämpötilan vähintään +10°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Esikäsittely
Maalaamaton pinta:
Puhdista pinnat liasta. Harjaa pois pöly ja irtonainen aines. Silota maalaamattomat pinnat Presto Pikasilotteella.
Ennen maalattu pinta:
Pese ennen maalatut pinnat Maalipesu pesuaineella ja huuhdo huolellisesti vedellä. Pinnan kuivuttua poista irtautuva maali kaavinraudalla ja hio kovat, kiiltävät maalipinnat himmeiksi. Poista hiontapöly.

Siloitus
Kittaa tarvittaessa syvemmät kolot, naulankannat yms. Presto LF Remonttitasoitteella ja hio pinta. Levitä Presto Pikasilote lastalla. Pinta voidaan kuivahioa.

Silotettu pinta on tiivis ja sileä ja se voidaan maalata suoraan Guiart-sävytetyllä Helmi pohjamaalilla. Vaihtoehtoinen Teknoksen BIORA BALANCE on suositeltavaa levittää telaamalla.

Taustan maalaus
Sekoita maali huolella pohjaa myöten ennen käyttöä. Levitä maali siveltimellä tai telalla 1-2 kertaa. Uudelleenmaalaus ei ole tarpeen, jos maalipinnan sävy on tasainen ja pinta tasaisen matta.

Pinnan puhdistus
Maalin on annettava kuivua vähintään kuukauden ajan ennen ensimmäistä puhdistuskertaa. Tarvittaessa pinta voidaan puhdistaa neutraalilla (pH 6-8) astianpesuliuoksella ja pehmeällä sienellä. Erittäin likainen pinta on maalattava uudelleen, koska vahvat pesuliuokset lisäävät pinnan kiiltoa. Pinta ei saa olla kiiltävä.

Käyttöturvallisuus
Tuotteiden koostumus ei edellytä varoitusmerkintöjä. Käytössä on noudatettava huolellisuutta ja vältettävä altistumista.

Ympäristön suojelu
Nestemäinen maalijäte on syytä kuivata esimerkiksi imeyttämällä sahanpuruun. Kuiva jäte voidaan toimittaa kierrätykseen tai tämän mahdollisuuden puuttuessa yleiselle kaatopaikalle.Guiart on erikoistunut hajautettuihin digitaalisen kuvannuksen järjestelmiin. Espoossa toimiva yritys valmistaa turva-alueen ammattikäyttäjien vaatimusten mukaisia ohjelmistoja ja järjestelmiä.

Lisätietoa Guiart

Internet http://www.guiart.com