www.guiart.com

Products
Contact
Information
Companies
Virtual
Sculpture
Gallery
Reports
Feedback


Tuotteet
Yhteystiedot
Yhteistyö-
kumppanit
Virtuaali-
veistos-
galleria
Palaute

Standardisointi ja tutkimus

Matkustusasiakirjojen kolmannen sukupolven MRTD-uudistus on alkanut.

Koneella luettavissa olevan matkustusasiakirjan (MRTD) biometrisen tiedon talletuskuvausta kutsutaan ISO/IEC -standardeissa profiiliksi.

Passien ja muiden matkustusasiakirjojen MRTD-profiilit määritellään YK:n alaisen Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) asiakirjassa ICAO Doc 9303 ja ISO/IEC-standardeissa. Passikuvia koskevat yksityiskohtaiset vaatimukset annetaan ISO/IEC-standardissa 19794-5:2005 ja sormenjälkitallenteiden vaatimukset ISO/IEC-standardissa 19794-4:2005. Siirtymäkauden jälkeen noudatetaan vastaavasti standardien ISO/IEC 39794-5:2019 ja ISO/IEC 39794-4:2019 vaatimuksia.

MRTD-profiilin käyttöönoton aikataulu


Vuoden 2020 aikana 19794-standardien rinnalle tulivat uudet ICAO Doc 9303 ja ISO/IEC 39794 -standardien versiot, jotka korvaavat vanhojen versioiden määräykset kokonaan vuoden 2030 loppuun mennessä.

Viranomaisten välisen tiedonvaihdon turvaamiseksi käytetään näitä profiileja myös muussa viranomaistoiminnassa. Esimerkiksi tuntomerkkikuvauksessa on sovittu kansainvälisesti käytettäväksi tuntomerkki- ja kokovartalokuvien vaihdossa MRTD-profiilin kanssa yhteensopivaa Basic Body image 2D -profiilia (BB2D).

Yhteensopivuus viranomaistoiminnassa on olennaisen tärkeää. Uusilla profiileilla taataan myös taaksepäin yhteensopivuus esimerkiksi FBI:n käyttämän ANSI/NIST Level-50 kuvakoon kanssa. Sormenjälkien osalta ollaan jo vuodesta 2005 asti käytetty yhteensopivia WSQ-sormenjälkikuvia, jotka ovat alunperin Yhdysvaltain keskusrikospoliisin (engl. Federal Bureau of Investigation, lyh. FBI) määrittelemiä.

TICAIS-rekisteröintijärjestelmää ohjataan ISO/IEC-standardien mukaisten MRTD-profiilitiedostojen avulla, jotka on teknisesti toteutettu parametritiedostoilla. TICAIS-asennusjärjestelmässä (TICAISmodules) MRTD-profiilikansio sisältää kaikki tarvittavat parametritiedostot.

Lähteet: ANSI/NIST, EU, FBI, Finlex, Guiart, ICAO, ISO/IEC, SFS

Guiart on biometriikkaan ja digitaaliseen kuvannukseen erikoistunut yritys. Palveluksessamme ovat Suomen huippuammattilaiset. CEN, ICAO, ISO ja SFS standardointiin osallistuminen ja näiden standardien noudattaminen ovat Guiartin toiminnan peruslähtökohtia.

Lisätietoa Guiart

Internet http://www.guiart.fi